KONTEKST - savjetovanje i psihoterapija

radionice ● savjetovanje ● psihološka podrška

Kontekst, obrt za savjetovanje
USLUGE

Savjetovanje i psihoterapija

SAVJETOVANJE

Savjetovanje je metoda pružanja pomoći osobama u njihovom osobnom rastu i razvoju te prilagođavanju životnim uvjetima radi njihova osposobljavanja za samostalno rješavanje aktualnih i budućih problema.

To je proces podrške i pomoći usmjeren na rješavanje problema i obično traje kraće od psihoterapije.

U savjetovanju se možemo susresti s problemima kao što su:

 • Problemi u komunikaciji
 • Nezadovoljstvo u odnosu s okolinom
 • Nezadovoljstvo samim sobom
 • Specifične poteškoće i problemi

 

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je proces usmjeren na rješavanje uzroka nefunkcionalnog ponašanja ili mišljenja u smjeru postizanja dubljih promjena.

Psihoterapeutski proces zasniva se na komunikaciji i izgradnji odnosa povjerenja između terapeuta i klijenta. Uloga psihoterapeuta je da podrži klijenta na putu osobnog rasta i razvoja.

Kako izabrati odgovarajuću psihoterapiju?

Iako je u svakom psihoterapijskom radu cilj podržati i pomoći klijentu da postigne veći osjećaj zadovoljstva, imamo više različitih psihoterapijskih pravaca (npr. gestalt, kognitivno bihevioralna terapija, realitetna terapija, transakcijska terapija itd.). Svaki pravac je različit po metodi rada, teorijskim polazištima, načelima, području primjene i programu rada.

Obično se na inicijalnom razgovoru klijenta informira o psihoterapijskom pravcu i načinu rada. Tijekom prvih nekoliko susreta klijent počinje dobivati i praktične uvide u način rada.

Što je to Geštalt psihoterapija?

Pojam „gestalt“ je njemačka riječ koja se ne prevodi, a znači cjelina. Tako se u gestalt psihoterapiji na osobu gleda kao na cjelinu odnosno jedinstvenu osobnost u određenoj životnoj situaciji, koju se može razumjeti uzimajući u obzir cjelokupni doživljaj životnog okruženja te osobe.

Gestalt je humanistička/egzistencijalna terapija koja vjeruje da su ljudi rođeni sa resursima i sposobnošću da vode zadovoljavajući život. Međutim, često u nekom trenutku života nešto prekine taj proces i osoba ostane zaglavljena u fiksiranim obrascima i uvjerenjima o sebi. Cilj gestalta je da istražuje i otkrije kako su ovi obrasci još uvijek aktivni i kako utječu na sadašnji život pojedinca.

Jedan od ključnih pojmova u gestalt psihoterapiji je svjesnost. Svjesnost omogućava osobni rast i razvoj svih potencijala na način da upoznamo i prihvatimo dijelove svoje osobnosti, da osvijestimo odgovornost za svoje izbore i način na koji bivamo s drugim ljudima.

Kome je potrebna psihoterapija?

Psihoterapija je namijenjena svim osobama koje žele raditi na sebi, na jačanju svojih potencijala, na otkrivanju novih uvida o sebi i drugim ljudima.

Neki od razloga kada se odlučujemo za psihoterapiju:

 • Prati nas osjećaj depresivnosti i anksioznosti
 • Nailazimo na poteškoće u odnosima s drugim ljudima
 • Doživjeli smo neko traumatsko iskustvo (gubitak, rastava itd.)
 • Imamo poteškoća sa paničnim napadima
 • Imamo poteškoća u nošenju sa stresom
 • Imamo poteškoća s osjećajem srama
 • Imamo psihosomatske smetnje (glavobolja, bolovi u trbuhu itd.)