KONTEKST - savjetovanje i psihoterapija

radionice ● savjetovanje ● psihološka podrška

Kontekst, obrt za savjetovanje
NAJAVA RADIONICE

Upoznavanje sebe - Kako volimo?

petak 1. veljače 2019. u 18:15 – 19:45

Krešimirova ulica 8, HR-51000 Rijeka

Radionica:
Upoznavanje sebe - Kako volimo?

Sudionici radionice će imati priliku kroz iskustveno učenje osvijestiti na koji način bivaju i koje potrebe se pojavljuju u partnerskom odnosu.

Nesvjesno bivanje u partnerskom odnosu vodi u manjak kontrole nad svojim reakcijama i ponašanjem što može djelovati negativno na sam odnos. Rad na vlastitoj svjesnosti omogućava veće poznavanje i prihvaćanje sebe i drugoga, kontrolu i odgovornost za vlastite izbore.

U radu ćemo se koristiti kreativnim tehnikama koje pomažu da osvijestimo i izrazimo svoja opažanja, osjećaje i ideje kroz osobno iskustvo.

Radionica je namijenjena svima koji žele raditi na sebi i unaprijediti svoj osobni razvoj.

„Ljubav je aktivnost, a ne pasivni afekt; ona je svjesno ostajanje uz nekoga, a ne sudbinsko zaljubljivanje.“ Erich Fromm

Radionicu će voditi Sandra Marinić, diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije.

Dodatne informacije i prijave na marinic.sandra@gmail.com ili pozivom na 091 558 4228.

Prijave se primaju do četvrtka, 31.01.2019.

Broj polaznika radionice je do 6 osoba.

Cijena radionice po osobi je 100 kn.

RANIJE NAJAVE

Radionica:
Upoznavanje sebe - ja i moje polarnosti; 18. siječanj, petak 0d 18 – 20; Rijeka, Krešimirova ulica 8

Sudionici radionice imat će priliku kroz iskustveno učenje (učenje kroz aktivno sudjelovanje) osvijestiti neke dijelove svoje osobnosti kojih su manje svjesni.

Vlastita svjesnost (što uključuje svjesnost svih dijelova osobnosti) omogućuje lakše prihvaćanje i razumijevanje sebe i drugih ljudi.
Svjesnost svojih polarnosti omogućava nam veću fleksibilnost u kretanju duž kontinuuma polarnosti ovisno o situaciji u kojoj se nalazimo.
Na primjer, osoba može imati uvjerenje da postoje dvije polarnosti kao što su „moćan“ i „nemoćan“ te da je uvijek potrebno da bude na „moćnom“ kraju polarnosti. Znači da si neće lako dopuštati da bude „nemoćna“. Koliko bivanje u polarnosti „moćan“ može biti dobro za određene situacije, na neke situacije kao što su odnosi koji traže kompromis može djelovati otežavajuće.
U radu ćemo se koristiti kreativnim tehnikama koje pomažu da osvijestimo i izrazimo svoja opažanja, osjećaje i ideje kroz osobno iskustvo.

Radionica je namijenjena svima koji žele raditi na sebi i unaprijediti svoj osobni razvoj.

„Kako možemo voljeti sebe i imati samopouzdanja, ako je jedan dio nas samih, vlastita sjena, nepriznat i radi protiv naših interesa?“ (Jean Monbourquette, Pripitomiti vlastitu sjenu)

Radionicu će voditi Sandra Marinić, diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije.

Dodatne informacije i prijave na marinic.sandra@gmail.com ili pozivom na 091 558 4228.

Prijave se primaju do utorka, 15.01.2019.

Broj polaznika radionice je do 6.

Cijena radionice po osobi je 100 kn.

Facebook: https://www.facebook.com/events/356205414959192/


Radionica:
Upoznavanje sebe - ja i moje polarnosti; 17. prosinac, ponedjeljak u 18:15 – 19:45; Rijeka, Krešimirova ulica 8

Sudionici radionice imat će priliku kroz iskustveno učenje (učenje kroz aktivno sudjelovanje) osvijestiti neke dijelove svoje osobnosti kojih su manje svjesni.

Vlastita svjesnost (što uključuje svjesnost svih dijelova osobnosti) omogućuje lakše prihvaćanje i razumijevanje sebe i drugih ljudi.
Svjesnost svojih polarnosti omogućava nam veću fleksibilnost u kretanju duž kontinuuma polarnosti ovisno o situaciji u kojoj se nalazimo.
Na primjer, osoba može imati uvjerenje da postoje dvije polarnosti kao što su „moćan“ i „nemoćan“ te da je uvijek potrebno da bude na „moćnom“ kraju polarnosti. Znači da si neće lako dopuštati da bude „nemoćna“. Koliko bivanje u polarnosti „moćan“ može biti dobro za određene situacije, na neke situacije kao što su odnosi koji traže kompromis može djelovati otežavajuće.
U radu ćemo se koristiti kreativnim tehnikama koje pomažu da osvijestimo i izrazimo svoja opažanja, osjećaje i ideje kroz osobno iskustvo.

Radionica je namijenjena svima koji žele raditi na sebi i unaprijediti svoj osobni razvoj.

„Kako možemo voljeti sebe i imati samopouzdanja, ako je jedan dio nas samih, vlastita sjena, nepriznat i radi protiv naših interesa?“ (Jean Monbourquette, Pripitomiti vlastitu sjenu)

Radionicu će voditi Sandra Marinić, diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije.

Dodatne informacije i prijave na marinic.sandra@gmail.com ili pozivom na 091 558 4228.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 13.12.2018.

Broj polaznika radionice je od 5 do 8.

Cijena radionice po osobi je 75 kn.


Radionica: U buđenju emocija; Subota, 19.05.2018. od 10 – 18 sati.; Rijeka, Krešimirova ulica 8

Polaznici radionice imat će priliku kroz aktivno sudjelovanje upoznati se sa manje svjesnim dijelovima sebe, osvijestiti neke od svojih emocija i upoznati se s asertivnim izražavanjem istih.
Priroda djeluje na čovjeka opuštajuće te boravak u prirodi može znatno utjecati na raspoloženje i promjene u razmišljanju. Upravo zbog toga lokacija održavanja radionice biti će u zelenilu Gorskog kotara, gdje će sudionici radionice imati priliku i za aktivan boravak u prirodi.
Cilj ove cjelodnevne radionice je osnažiti svakog pojedinca u njegovoj jedinstvenosti i različitosti, bolje razumijevanje svojih osjećaja, bolja komunikacija te generalno bolji osjećaj.

Za koga?
Za sve odrasle osobe koje imaju potrebu za boljim razumijevanjem sebe, svoje okoline i boljom komunikacijom.

S kim?
Diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije Sandra Marinić.

Dodatne informacije i prijave na marinic.sandra@gmail.com ili pozivom na 091 558 4228. Prilikom prijave potrebno je popuniti prijavnicu koju ćete dobiti elektroničkim putem.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 14.05.2018.

Broj polaznika radionice je od 5 do 8.


Radionica: Kako ja to vidim? Utorak, 24.4.2018. od 17.15 do 18.45 h.; Krešimirova ulica 8, HR-51000 Rijeka

Naše vrijednosti su određena vjerovanja koja nastaju kao rezultat socijalizacije. Na njihovo formiranje utječe individualno iskustvo, društveni i kulturni čimbenici te bitno utječu na naše stavove i ponašanja. Upravo zbog toga je važno osvještavanje vrijednosnog sistema.
Radionica je smišljena da potakne djecu na osvještavanje svog vrijednosnog sistema putem prepričavanja priče i likovnog izražavanja.
Priče su prirodan jezik djece koje imaju moć „iscijeliti“ problematično ponašanje djeteta, koje uvijek nalazi put do djetetove duše i srca pomažući mu uspostaviti izgubljenu ravnotežu (Susan Perrow).

Za koga?
Za djecu od 6 – 8 godina starosti.

Kada?
Utorak, 24.4.2018. od 17.15 do 18.45 h.

S kim?
Diplomirana psihologinja i edukantica geštalt psihoterapije Sandra Marinić.

Prijave slati na marinic.sandra@gmail.com ili pozivom na 091 558 4228. Prilikom prijave potrebno je popuniti prijavnicu koju ćete dobiti elektroničkim putem.

Prijave se primaju do četiri dana prije održavanja radionice. Svaka radionica organizira se zasebno te sudjelovanje na jednoj radionici ne obvezuje dolazak na ostale radionice.

Broj sudionika jedne radionice ograničen je na 4 do 6 polaznika.