KONTEKST - savjetovanje i psihoterapija

radionice ● savjetovanje ● psihološka podrška

Sandra Marinić, dipl. psiholog

Rođena sam 1984. godine u Rijeci.

Završila sam studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Nastavila sam s daljnjim educiranjem te sam završila prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Trenutno sam u naprednom dijelu edukacije za gestalt psihoterapeuta pri Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje (Psihika d.o.o. (EAPTI) – Europski psihoterapijski trening Institut). Završila sam program cjeloživotnog učenja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci „Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice“ i edukaciju za upotrebu asocijativnih karata u psihosocijalnom i savjetodavnom radu. Svoju osnovnu edukaciju neprestano nadopunjavam kroz razne radionice i seminare.

Radno iskustvo počela sam stjecati kao studentica putem volontiranja s djecom žrtvama nasilja u obitelji i profesionalne prakse u Španjolskoj gdje sam radila s autističnom djecom. Organizirala sam i provodila radionice za djecu na španjolskom govornom području i bila u neposrednom radu s djecom i njihovim roditeljima. Vrijedno iskustvo stekla sam kao stažistica u Dječjem domu, a kasnije i kao odgajateljica s djecom i mladima iz rizičnih obitelji.

Član sam Hrvatske psihološke komore.

Sandra