KONTEKST - savjetovanje i psihoterapija

radionice ● savjetovanje ● psihološka podrška

Kontekst, obrt za savjetovanje
MB: 97826316
vl. Sandra Marinić
Petra Zrinskog 19A
51000 Rijeka
091/558-4228
marinic.sandra@gmail.com

KONTAKT OBRAZAC

Sandra