KONTEKST - savjetovanje i psihoterapija

radionice ● savjetovanje ● psihološka podrška

Kontekst, obrt za savjetovanje
USLUGE

Individualno savjetovanje i psihološka podrška

Kome je namijenjeno individualno savjetovanje?

U individualno savjetovanje mogu se uključiti osobe koje nailaze na poteškoće u komunikaciji i odnosu s okolinom, osjećaju nezadovoljstvo zbog nekih specifičnih poteškoća i problema ili žele raditi na svom osobnom razvoju.

Kako izgleda individualni rad?

Individualno savjetovanje se dogovara pojedinačno sa svakom osobom ovisno o potrebama pojedinca. Prilikom prvog susreta dogovara se učestalost i dužina trajanja susreta te način rada.

Terapija hodanjem i razgovorom („walk and talk“ terapija)

Ovaj oblik rada namijenjen je isključivo odraslim osobama.

Satovi će se održavati prema dogovoru na lokaciji koju savjetnik i klijent odaberu zajedno. Bitno je da se klijent osjeća slobodno i ugodno u vanjskom prostoru kojeg odaberu za ovaj oblik rada.